Avís legal / Condicions d’Ús i Venda

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L., amb domicili fiscal en Avenidad Germans Machado 137, 46025 València, proveïda de CIF Núm. B98496706, inscrita en el Registre Mercantil de València, presta els seus serveis de venda electrònica per Internet en la seva pàgina web www.lugenergy.com, www.lugenergy.pt , www.lugenergy.net i www.lugenergy.cat

La seva adreça de contacte és l’e-mail hola@lugenergy.com. El seu telèfon de contacte és el 912693336.

El domicili a l’efecte de reclamacions correspondrà amb l’indicat com a domicili de l’empresa.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

La propietat industrial i intel·lectual (marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges,…, així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari contingut en la pàgina Web “www.lugenergy.com”) són propietat de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. o dels fabricants o empreses dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L., o, si escau, de l’empresa majorista o del fabricant del producte titular dels drets, no està permès utilitzar, copiar, distribuir, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi d’una utilització normal i necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. renuncia, transmissió ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular de tals drets, s’utilitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers continguts en aquesta pàgina de manera il·lícita o que transgredeixi la moralitat, l’honor o la intimitat, correspondrà exclusivament a l’usuari, eximint en tot cas a NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. de qualsevol responsabilitat que es derivi de tals conductes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

CONDICIONS D’ÚS I VENDA

Finalitat, Objecte i Àmbit d’Aplicació
LUGENERGY ÉS UNA PLATAFORMA ONLINE DE NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. AMB SEU FISCAL EN CARRER EN LLOP 2-10 46002 VALÈNCIA.

ELS SEUS MAGATZEMS LOGISTICOS ES TROBEN A ESPANYA I S’ENVIEN PRODUCTES A ESPANYA I PORTUGAL. POT VISITAR-NOS EN L’AVINGUDA GERMANS MACHADO 137 46025 VALÈNCIA.

Mitjançant les següents condicions es regulen la contractació de productes i serveis oferts i la publicitat dirigida als seus clients/usuaris per part de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L., companyia mercantil que opera per Internet des de la seva pàgina web (www.lugenergy.com) venent als seus clients productes tecnològics, electrònics, electrodomèstics, productes relacionats amb l’estalvi d’aigua, bicicletes elèctriques, etc. Les presents Condicions Generals regulen així mateix els drets i obligacions de les parts derivats de les operacions de compravenda concertades entre aquests.

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.lugenergy.com estan obligats a conèixer i a acceptar. Als efectes únicament de les presents condicions generals, l’expressió “usuari” comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web www.lugenergy.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Els serveis oferts per NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. en la present web es regularan per les condicions contingudes en el contracte actual. NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, aquestes condicions generals, sent aplicable les noves que acordi des del moment de la seva publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les citades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns o serveis ja prèviament contractats pels usuaris.

Per a garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L, les presents Condicions Generals s’estableixen de conformitat a el que es preveu en la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desenvolupament.

Enviament:
NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L es compromet a lliurar el producte en perfecte estat en l’adreça d’enviament indicada en el formulari de comanda. Es pot sol·licitar el lliurament en un altre domicili i/o a una altra persona sempre que estigui situat en Península o Balears, així com Portugal peninsular.

La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems, serà necessari cridar urgentment al telèfon 912693336. La modificació de l’adreça de lliurament una vegada lliurat la comanda al transportista no serà possible tret que el client corri amb les despeses i així s’acordi expressament entre les parts.

Per raons logístiques no lliurem en apartats postals.

Lugenergy realitza l’enviament amb serveis de missatgeria però no pot assegurar l’horari exacte de repartiment de la comanda. No obstant això vostè podrà indicar (únicament de manera orientativa) l’horari preferit per al lliurament enviant un email a hola@lugenergy.com en el moment de fer la seva comanda.

En cas que vostè estigués absent en l’adreça d’enviament quan es procedeix al lliurament de la comanda podrà concertar un nou lliurament amb l’empresa de missatgeria. L’empresa de transports deixarà una nota comprovant en la qual indicarà la forma de fer-ho. No obstant això en el cas que aquesta nota desaparegués o no contingués per error o omissió del missatger tota la informació necessària pot contactar amb nosaltres en el 912693336 o hola@lugenergy.com i l’ajudarem en la gestió de la incidència.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, extraviament i manipulació durant el transport, perquè aquest servei tingui validesa és important que el client expressi “MERCANCIAPENDENT DE REVISIÓ” en l’albarà i el funcionament i estat del producte sigui revisat abans de 24h, informant NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. de qualsevol deficiència detectada.

La seva comanda passa a l’estat confirmat una vegada es rep el pagament per part de Lugenergy, això significa que aquest producte deixa d’estar disponible per a la venda i comença a comptar el termini de lliurament (segons les condicions exposades a baix).

La seva comanda serà preparada en els següents terminis:

Per a productes la disponibilitat dels quals aparegui com a “Disponibilitat Immediata”: Si realitza la comanda abans de les 15h prepararem la seva comanda aquest mateix dia i arribarà l’endemà (excepte en nuclis aïllats, tals com urbanitzacions, llogarets o similars on el termini serà de 48h). Si la comanda és realitzada després de les 15h es comptarà com a primer dia l’endemà a la confirmació de la comanda.
Per a productes la disponibilitat dels quals aparegui com “48-72 hores”: Rebrà la seva comanda en un termini de 2 a 3 dies. Si la comanda és realitzada després de les 14h es comptarà com a primer dia l’endemà a la confirmació de la comanda. Aquest termini s’incrementarà en 24h com en el cas anterior per a nuclis aïllats.
Per a productes la disponibilitat dels quals aparegui com “3 a 5 dies”: Rebrà la seva comanda en un termini de 3 a 5 dies. Si la comanda és realitzada després de les 14h es comptarà com a primer dia l’endemà a la confirmació de la comanda. Aquest termini s’incrementarà en 24h com en el primer cas per a nuclis aïllats.
Per a productes la disponibilitat dels quals aparegui com “5 a 10 dies”: Rebrà la seva comanda en un termini de 5 a 10 dies. Si la comanda és realitzada després de les 14h es comptarà com a primer dia l’endemà a la confirmació de la comanda. Aquest termini s’incrementarà en 24h com en el primer cas per a nuclis aïllats.
Per a productes la disponibilitat dels quals aparegui com “Consulti disponibilitat”: Posi’s en contacte amb nosaltres per a conèixer la disponibilitat.
Els terminis es consideraran sempre per a dies de Dilluns a Divendres no festius en la localitat de València, on es troben les nostres oficines.

L’agència de transports disposa d’un servei de lliurament en dissabte, amb un cost addicional, a més disposem de serveis garantits abans de les 10h i 14h. Consulti’ns la tarifa i la disponibilitat per a la seva C.P.

Aquests terminis són sempre per a un primer intent de lliurament, en cas que l’adreça estigui incorrecta o el destinatari estigui absent no podem fer-nos responsables del compliment d’aquests terminis.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimat, l’informarem d’aquesta circumstància i li donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat mitjançant el mateix mitjà de pagament emprat.

Excepte ofertes especials i promocions, és necessària una contribució al servei de transport de 4,95€.

IMPORTANT

Asseguri’s que el paquet rebut estigui exteriorment en bon estat. En cas contrari, anoti aquest fet en l’albarà del transportista, rebutgi l’enviament i notifiqui’l per escrit a NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. en les següents 24 hores. En casos de deterioració del producte o falta de conformitat a causa del transport (els quals no siguin manifestos en el moment del lliurament o no siguin visibles exteriorment), haurà de notificar-lo a NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L en el transcurs dels 14 dies naturals posteriors a la recepció en el 912693336 o mitjançant correu electrònic (hola@lugenergy.com).

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. servirà els seus productes oferts en la pàgina Web únicament a Península i Balears. Comandes fora d’aquestes zones (exemple Canàries, Ceuta i Melilla) no podran ser atesos.

Lliurament de productes grans: Productes de gran grandària com a televisors i panells solars, bateries, etc. es lliuraran en el portal, no es pujaran als pisos.

Formes de pagament
Formes de pagament pel client: s’estableixen els següents sistemes de pagament:

Transferència bancària: Es tracta de qualsevol pagament realitzat previ a l’enviament mitjançant ingrés en efectiu o transferència bancària de l’import íntegre a favor del compte bancari de titularitat de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE, S.L. indicat en el mail que rep el client en fer la comanda; en totes dues modalitats de prepagament amb esment exprés del número de comanda al qual es refereix el pagament. Comandes amb el mètode de pagament “Transferència bancària” que no s’abonin en el compte de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. en un termini de 7 dies hàbils després de la confirmació de la comanda, seran cancel·lats de forma automàtica després de transcórrer aquest termini.

Targeta de crèdit: El càrrec es realitza en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i una vegada s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes. Amb l’objectiu de donar la màxima seguretat al sistema de pagament “www.lugenergy.com” utilitza sistemes de pagament segur d’entitats financeres de primera línia en comerç electrònic. En aquest sentit, les dades confidencials són transmesos directament i de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció. Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrats en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora d’aquestes, però si aquesta entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

PayPal: Se li redireccionrá a la plataforma de pagament online PayPal, permintiendole el pagament directament.

Contra-reemborsament. Aquest servei incorre un cost addicional  sobre el total de la comanda amb un import mínim de 3€. Aquesta forma de pagament únicament serà vàlida a Espanya (Península i Balears). El client que realitzi una compra mitjançant aquesta modalitat, excepte cancel·lació de la mateixa a través trucada telefònica al 912693336 o mitjançant correu electrònic hola@lugenergy.com, previ al correu enviat per www.lugenergy.com informant que ja la comanda ha estat enviat, estarà obligat al pagament d’aquest, considerant-se frau el rebuig del paquet. Només acceptem aquesta forma de pagament fins a quantitats iguals o inferiors a 200€ amb IVA inclòs.

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents. Pagament amb targeta de crèdit/dèbit.

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que estimi oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren en la comanda.

Facturació
NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. emetrà factura física que remetrà i lliurarà juntament amb la comanda al domicili del client designat per aquest. NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. (Reial decret 1496/2003 sobre normes de Facturació, modificat per Reial decret 87/2005). La factura s’emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, per la qual cosa el client ha d’assegurar-se de realitzar la comanda al nom correcte.

Garanties
La garantia dels productes venuts per NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent, en particular, en l’esmentat Reial decret legislatiu 1/2007, article 114 i següents, marc legal que té per objecte facilitar al consumidor diferents opcions per a exigir el sanejament quan el ben adquirit no sigui conforme amb el contracte, donant-li l’opció d’exigir la reparació o la substitució del bé, tret que una d’aquestes resulti impossible o desproporcionada. Quan la reparació o substitució no fossin possibles o resultin desproporcionades, el consumidor podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

En cas de falta de conformitat del producte, es reconeix un termini de dos anys a partir del moment del lliurament perquè el comprador pugui fer efectius els seus drets, ara bé, només en els 6 mesos següents al lliurament es presumirà que la falta de conformitat ja existia en el moment del lliurament, corresponent al comprador provar, en els restants 18 mesos (això és, des del setè fins a finalitzar els dos anys) que el bé era no conforme, tot això d’acord amb l’article 114 i següents de l’esmentat Reial decret legislatiu.

Garantia comercial: els fabricants poden oferir garanties addicionals, l’extensió de les quals i durada difereixen segons els productes i les marques. Aquestes garanties seran exclusivament de càrrec del fabricant que s’obliga a elles.

En virtut del Reial decret legislatiu, el venedor està obligat a lliurar al consumidor un bé que sigui conforme amb el contracte de compravenda en els termes que el mateix estableix (article 114), en virtut del qual:

“El venedor està obligat a lliurar al consumidor i usuari productes que siguin conformes amb el contracte, responent enfront d’ell de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.”

En tot cas, haurà de correspondre el número de sèrie del producte a reparar amb el que consti en els arxius de NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L.

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació o instal·lació no professional, o mal funcionament com a curt circuit. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l’ús normal del producte, tals com pujades o baixades de tensió, utilització d’accessoris inadequats o prohibits pels fabricants, caigudes, aigua, foc o maneig incorrecte o abusiu per part del client o per terceres persones no autoritzades pels fabricants.

El còmput de la garantia donarà començament en el mateix dia de lliurament, en virtut del antemencionado article 123 del Reial decret legislatiu.

En cas de reparacions de productes, el client haurà d’acudir exclusivament als serveis tècnics oficials (reconeguts i llicenciats pels fabricants). Es recomana acudir als SATs per a agilitar els tràmits de reparacions.

Sense perjudici del règim de sanejament a dalt descrit, i encara en cas de plena conformitat del bé, el client podrà desistir de la seva comanda i retornar-lo en el termini de catorze dies hàbils.

La garantia es dirigeix únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i solo el titular podrà exigir la mateixa.

NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. no es responsabilitzarà d’atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través NEGOCIS INTEL·LIGENTS 7EXPERIENCE S.L. i/o que no constin en la factura de venda.

Haurà d’informar en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement de la fallada, enviant un correu electrònic a hola@lugenergy.com indicant les seves dades, número de factura i l’anomalia detectada.

L’article haurà de protegir-se de forma correcta i suficient per a l’enviament.

Devolucions
Si els productes adquirits no li convienten, vostè els pot retornar en un termini de 15  dies naturals  a partir de l’endemà a la recepció de la comanda conforme a les normes de venda a distància i sense haver d’oferir explicacions sobre el motiu de la devolució.

Retorni els productes acompanyats pels elements que figuren en la nota de comanda i en la factura. La seva comanda li serà reemborsat en el termini de 10 dies naturals des de la recepció del producte.

En cas de devolució d’un producte el client es farà càrrec del cost de les despeses d’enviament del producte. L’enviament pot fer-se amb els seus propis mitjans (recomanem fer-ho mitjançant un enviament certificat) o mitjançant la nostra agència de transport (en aquest cas el cost del servei dependrà del pes/volum del producte). Important: Les promocions de despeses d’enviament gratis perdran la seva validesa en cas de devolució, per la qual cosa el client