Les dades personals que proporcions a LugEnergy seran sotmesos a un tractament automatitzat, de caràcter confidencial, en un fitxer creat per LugEnergy, conforme als termes establerts en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal, amb la finalitat de donar tràmit i gestionar la teva sol·licitud.

 

LugEnergy no ven ni lloga informació dels seus Clients, ni facilita informació dels mateixos a tercers que no estiguin relacionats amb la transacció realitzada, tret que vostè hagi consentit aquesta operació, d’acord amb l’exigit per la legislació vigent, o sigui necessari per a la prestació del servei per part de LugEnergy.
Així mateix l’informem que les seves dades podran ser cedits a les empreses del grup empresarial. Les dades proporcionades seran usats amb finalitats comercials i per a donar-li informació sobre els nostres serveis. Ens limitem el dret a usar aquesta informació per a poder proporcionar-li futures promocions i informació comercial.
En qualsevol moment podrà revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se per escrit (e-mail o correu postal) a:

 

NEGOCIOS INTELIGENTES 7EXPERIENCE S.L.
Calle En Llop 2-10

46002 Valencia

hola@lugenergy.com

912693336

logo-footer