La ITC BT 52, estableix que aquells garatges comunitaris de nova creació (atenció, sols els nous garatges), hauran de realitzar la instal·laciód’una pre instal·lació per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Són molts els constructors, que ens criden no sabent que significa això i també presidents de comunitats de veïns o administradors de finques buscant informació.

Les preinstal·lacions només són obligatòries per a garatges de nova construcció, no per a garatges ja en funcionament, això voldir que la preinstal·lació haurà d’aprovar-se en junta per la comunitat.

Us passem les diferents solucions de preinstal·lació de punts de recàrrega:

El primer que hem de fer és analitzar el nostre garatge. Per normativa tenim diferents esquemes d’instal·lació de punts de recàrrega. Hem d’analitzar que esquema usarà el nostre garatge. Actualment el 95% de garatges comunitaris están apostant per la instal·lació segons l’esquema 2 de la ITC BT 52. Això voldir que els veïns treuen l’alimentació dels seus comptadors, i alimenten els seus vehicles elèctrics. També l’esquema 3A, que són nous subministraments per a punts de recàrrega i cada veí dóna un nou subministrament.

Problema!

Imaginem que cada veí tirara un cable. Tindríem un garatge en un futur pròxim, amb multitud de tubs per a cada veí que tingui un punt de recàrrega.

Solució

La realització d’una preinstal·lació. El que es realitza és tirar uns tubs centrals grossos amb caixes de registre al llarg de tot el garatge, per a garatges petits i safates metàl·liques per a garatges de major envergadura. Amb això s’aconsegueix “tenir un ordre” a l’hora de realizar instal·lacions.

Us deixem unes fotos perquè vegeu exemples,

D’altra banda els sistemes centralitzats de punts de recàrrega avui dia és minoritari, i només està previst per a garatges on no es disposi accés als comptadors de la comunitat o no n’hi hagi.

logo-footer