Les preguntes més freqüents que es troba Lugenergy quan està realitzant una instal·lació i s’apropen els veïns de la comunitat de propietaris són les següents: Qui pagarà aquesta instal·lació? Això va conectat al comptador de la comunitat?

Tres escenaris possibles

Quan realitzem una visita per fer-hi  una oferta en un aparcament comunitari normalment ens trobem tres escenaris.

1. Propietari/inquilí d’plaça d’aparcament on la persona viu al mateix edifici, llavors la connexió de la instal·lació del punt de recarrega es farà a la sortida de la instal·lació que va a  l’habitatge , això vol dir que el consum anirà vinculat a la contractació que tingui l’habitatge.

qui paga instalacio punt de recarrega

2. L’altre escenari que ens trobem es el següent: el propietari/inquilí dela plaça d’ aparcament no viu al edifici pero te una plaça d’aparcament. En aquest cas es realitza els tràmits per un nou suministre única i exclusivament per al punt de recarrega.

punt de recarrega tres escenaris

3. I l’últim cas i també el menys habitual es el següent. El propietari/Inquilí que disposa d’una plaça d’aparcament i no viu al edifici però no pot fer un nou suministre, en aquest cas es podría conectar al suministre de la comunitat de propietaris sempre i quan sigui possible segons la potència contractada i la conformitat dels veïns, on es tindrà que instal·lar un contador modular secundari per poder desglossar el consum dels kW/h consumits.

instalacio punt recarrega

Després de veure eldiferents casos que ens podem trobar a l’hora d’instal·lar un punt de recàrrega en el teu garatge comunitari, el cost de l’instal.lacio i el cost del consum electric sempre serà a càrrec del propietari/inquilí de la plaça d’aparcament, mai a càrrec de la comunitat de veïns.

logo-footer